Bel ons

Email ons

Huidtherapeutisch consult

Intakegesprek:
Tijdens een intakegesprek worden uw vragen, klachten, wensen en verwachtingen met de huidtherapeut besproken.
Uit dit gesprek blijkt of we verder kunnen met het huidtherapeutisch consult.

Huidtherapeutisch Consult:
Algemene gegevens, huidanalyse en onderzoek:
Neem uw ID en eventueel verwijsbrief / medicatielijst mee.
Bij de huidanalyse gaan we gericht vragen stellen m.b.t. uw klacht (anamnese) en wordt er een huidonderzoek/meting gedaan.
Let op: een huidanalyse kan alleen op een schone en gereinigde huid.

Diagnose:
Vervolgens stellen wij een huidtherapeutisch diagnose. Hieruit blijkt welke (huid)therapeutische mogelijkheden er zijn voor uw klacht(en).

Behandelplan:
In nauw overleg wordt er een behandelplan op maat voor u opgesteld.
En bespreken we de kosten/vergoeding van de behandeling.
Ook vragen wij u om een toestemmingsformulier in te vullen.

Behandeling:
Na instemming met het behandelplan, volgen de behandelingen. De adviezen/nazorginstructies die u krijgt zijn bedoeld ter ondersteuning van de behandeling of ter voorkoming van klachten. Een actieve bijdrage is noodzakelijk voor optimaal behandelresultaat.

Evaluatie:
Gedurende het behandeltraject worden er regelmatig metingen gedaan om het effect van de therapie te kunnen vaststellen.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht om, voorafgaand aan het huidtherapeutisch consult, u toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens. De privacyverklaring, het verwerkingsregister en de algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website.